Universiteitsprijs van de economische ontwikkelingsmaatschappij van het district Kleef

De Hogeschool Rijn-Waal en het Schoenenmuseum Kleef hebben de universiteitsprijs van de economische ontwikkelingsmaatschappij van het district Kleef ontvangen.

Deze prijs werd toegekend voor het project “Studentenonderzoek naar de huidige situatie van kleine musea en hun marketing”.

10 kleine musea hebben hun krachten gebundeld onder het motto: “Klein maar fijn…. Museen am Niederrhein” (Kleine maar leuke musea aan de Niederrhein) om een gezamenlijke marketingstrategie te ontwerpen voor een intensievere integratie in het toerisme in de Niederrhein. Verwacht wordt dat deze gezamenlijke aanpak de kosten van de afzonderlijke musea tot een aanvaardbaar niveau zal terugbrengen.

Op verzoek van het Klever SchuhMuseum is de Hogeschool Rijn-Waal bereid gevonden studenten te werven voor een passende studie om dit project te onderzoeken en te ondersteunen.

Na passend voorbereidend werk verdeelden ongeveer 50 studenten zich over de musea, ontwikkelden voor elk museum een afzonderlijk marketingconcept en gebruikten deze resultaten ook om voorstellen voor gezamenlijke marketing te formuleren.

De kwaliteit van dit werk onder leiding van professor Dr. Reiser was zo hoog dat het gerechtvaardigd leek het te nomineren voor de aangekondigde universiteitsprijs. Gelukkig was ook de jury overtuigd van de waarde van dit werk, zodat de prijsuitreiking plaatsvond op 28 oktober 2015 in Schloss Moyland.

Alle betrokkenen bij dit project zijn dankbaar voor deze prijs!

Als eerste maatregel ontwikkelen de kleine musea momenteel een gezamenlijke folder waarmee zij zich in de nabije toekomst aan de toeristische markt willen presenteren. Daarnaast werkt elk museum aan de verbetering van zijn eigen concept op basis van de aanbevelingen van de studenten. Een grote “dank u” ook van de musea aan de studenten voor deze waardevolle inzichten en aanbevelingen!!!

Universiteitsprijsuitreiking Musea-Samenwerking
Scroll to Top