Privacybeleid

Privacybeleid van de vereniging Kleefse Schüsterkes e.V.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn, gelden ook voor verenigingen en hebben dus ook gevolgen voor de persoonsgegevens die u aan de vereniging verstrekt.

De Kleefse Schüsterkes e.V. wijst u erop dat de gegevens die u bij de aanvraag van het lidmaatschap verstrekt, zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van de vereniging en niet aan derden worden doorgegeven of openbaar worden gemaakt.

Uw bankgegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de door u aangewezen banken (Volksbank Kleverland en Sparkasse Kleve) voor de verwerking van de SEPA-incassoprocedure bij de afschrijving van de contributie via het daartoe bestemde formulier.

De gegevens worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op de homepage van de vereniging gepubliceerd.

De door u verstrekte gegevens (analoog en elektronisch) zijn alleen toegankelijk voor de voorzitter en de penningmeester en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden gewist wanneer u geen lid meer bent van de vereniging.

Wij gaan ervan uit dat u instemt met dit gebruik van de gegevens; u kunt uw toestemming echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken.
De voorzitter van de raad van bestuur.

Scroll to Top