Stefan Beckers

Het nieuwe begin 2022

De vereniging “Kleefse Schüsterkes” werd met uitsterven bedreigd.

Betrokken leden hebben de uitdaging aangenomen en blijven de vereniging leiden onder het voorzitterschap van Stefan Beckers.

Met frisse ideeën en het toegenomen gebruik van digitale media spreken de “Schüsterken” nieuwe doelgroepen aan.

Blijf op de hoogte!

The Founders ( 2008)

De oprichtingsvergadering vond plaats op 15 oktober 2008; de inschrijving in het verenigingenregister vond plaats op 31 oktober 2008. De vereniging werd erkend als organisatie zonder winstoogmerk.

De vereniging Kleefse Schüsterkes e.V. kon nu beginnen met het in haar statuten vastgelegde doel om de geschiedenis en de ontwikkeling van de Kleefse schoenindustrie te documenteren en te presenteren en om een museum ter herinnering aan de Kleefse schoenindustrie op te richten en in stand te houden. 

Het aantal sponsors dat de Schüsterkes, die op vrijwillige basis werkten, hielp met financiële steun en hand- en spandiensten is groot. 

De Kleefse Schüsterkes danken hen en allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het museum. Niet minder dank gaat uit naar degenen die een groot aantal, soms waardevolle, stukken voor de tentoonstelling ter beschikking hebben gesteld.

Op 20 maart 2010 werd het Klever SchuhMuseum feestelijk en met grote deelname geopend.

In het kader van hun vrijwilligerswerk zorgen de leden van de vereniging ook voor de bezoekers tijdens de openingsuren en organiseren zij op afgesproken tijden rondleidingen door het museum.

Vandaag telt de vereniging ongeveer 40 leden; nieuwe leden zijn van harte welkom!

Scroll to Top